Parasza Wajiszlach 2013/15

Przyjacielu i Przyjaciółko, dobrym koplementem dla tego draszu może być artykuł, który pojawił się 15.Listopada 2013 na portalu: onet.pl, pod tytułem: Trumna "brata" Jezusa została zniszczona.

 

Autor tego artykułu pokazuje jak w Izraelu działa do dziś dnia wrogość wobec nas, gdzie jakaś grupa ludzi lub indiwidualność przyczyniła się do zniszczenia dowodu na życie i działalność Jaakowa (Jakuba) brata Jeszua HaMaszijach, uszkadzajac napis na tej starożytnej trumnie, który stanowi dowód jego działalności i jego istnienia. Jeśli napis ten był fałszywy - nie autentyczny, to o czym świadczy próba jego zniszczenia? Link

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na dziewiąty biblijny miesiąc był widoczny w Kanadzie w dniu 20 Listopada 2017. W Izraelu nie było możliwości aby zaobserwować. 

Zatem dzień 21 Listopada jest oficjalnie dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca.

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Wajece - וַיֵּצֵא

"I opuścił"

05 Kislew 5778

25 Listopad 2017 

Tora: בְּרֵאשִׁית

1 Mojżeszowa 28:10 - 32:2 (3)

Haftora:

Ozeasza 12:13 - 14:9

Brit Chadasza:

Jana 1:43 - 51