Parasza Wajiszlach 2013/15

Przyjacielu i Przyjaciółko, dobrym koplementem dla tego draszu może być artykuł, który pojawił się 15.Listopada 2013 na portalu: onet.pl, pod tytułem: Trumna "brata" Jezusa została zniszczona.

 

Autor tego artykułu pokazuje jak w Izraelu działa do dziś dnia wrogość wobec nas, gdzie jakaś grupa ludzi lub indiwidualność przyczyniła się do zniszczenia dowodu na życie i działalność Jaakowa (Jakuba) brata Jeszua HaMaszijach, uszkadzajac napis na tej starożytnej trumnie, który stanowi dowód jego działalności i jego istnienia. Jeśli napis ten był fałszywy - nie autentyczny, to o czym świadczy próba jego zniszczenia? Link

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu w dniu: 17 Luty 2018. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 17 Lutego do zachodu słońca 18 Lutego mamy Rosz Chodesz!

18 Luty 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Tecawe - תְּצַוֶּה 

"przykaż"

07 Adar 5778

24 Luty 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 27:20 - 30:10

Haftora:

Ezechiel 43:10 - 27

Brit Chadasza:

Hebrajczyków 13:10 - 17