Parasza Wajiszlach 2013/15

Przyjacielu i Przyjaciółko, dobrym koplementem dla tego draszu może być artykuł, który pojawił się 15.Listopada 2013 na portalu: onet.pl, pod tytułem: Trumna "brata" Jezusa została zniszczona.

 

Autor tego artykułu pokazuje jak w Izraelu działa do dziś dnia wrogość wobec nas, gdzie jakaś grupa ludzi lub indiwidualność przyczyniła się do zniszczenia dowodu na życie i działalność Jaakowa (Jakuba) brata Jeszua HaMaszijach, uszkadzajac napis na tej starożytnej trumnie, który stanowi dowód jego działalności i jego istnienia. Jeśli napis ten był fałszywy - nie autentyczny, to o czym świadczy próba jego zniszczenia? Link

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksiągu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykladu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na Szósty biblijny miesiąc był widoczny w Jerozolimie w dniu 23 Sierpnia 2017.

Czyli 24 Sierpnia jest oficjalnie dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o jeden dzień względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę wzgledem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Jom Terua

 

"Dzień Trąbienia"

01 Tiszrej 5778

21? 22? 23? Wrzesień 2017

Czekamy na raport o pojawienia się Nowiu Księżyca!

Tora: 

I Mój 21:1 - 34

IV Mój 29:1 - 6

Haftora:

1 Samuel 1:1 - 2:10

Brit Chadasza:

1 Tesaloniczan 4:13 - 18