Parasza Wajiszlach 2013/15

Przyjacielu i Przyjaciółko, dobrym koplementem dla tego draszu może być artykuł, który pojawił się 15.Listopada 2013 na portalu: onet.pl, pod tytułem: Trumna "brata" Jezusa została zniszczona.

 

Autor tego artykułu pokazuje jak w Izraelu działa do dziś dnia wrogość wobec nas, gdzie jakaś grupa ludzi lub indiwidualność przyczyniła się do zniszczenia dowodu na życie i działalność Jaakowa (Jakuba) brata Jeszua HaMaszijach, uszkadzajac napis na tej starożytnej trumnie, który stanowi dowód jego działalności i jego istnienia. Jeśli napis ten był fałszywy - nie autentyczny, to o czym świadczy próba jego zniszczenia? Link

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był dziś widoczny w Izraelu. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 18 Stycznia do zachodu słońca 19 Stycznia mamy Rosz Chodesz!

19 Stycznia 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Beszalach - בְּשַׁלַּח 

"Gdy wypuszczał"

09 Szewat 5778

27 Styczeń 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 13:17 - 17:16

Haftora:

Sędziów 4:4 - 5:31 

Brit Chadasza:

Jana 6:22 - 40