Parasza Wajiszlach 2013/15

Przyjacielu i Przyjaciółko, dobrym koplementem dla tego draszu może być artykuł, który pojawił się 15.Listopada 2013 na portalu: onet.pl, pod tytułem: Trumna "brata" Jezusa została zniszczona.

 

Autor tego artykułu pokazuje jak w Izraelu działa do dziś dnia wrogość wobec nas, gdzie jakaś grupa ludzi lub indiwidualność przyczyniła się do zniszczenia dowodu na życie i działalność Jaakowa (Jakuba) brata Jeszua HaMaszijach, uszkadzajac napis na tej starożytnej trumnie, który stanowi dowód jego działalności i jego istnienia. Jeśli napis ten był fałszywy - nie autentyczny, to o czym świadczy próba jego zniszczenia? Link

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na ósmy biblijny miesiąc był widoczny w Jerozolimie w dniu 21 Października 2017. 

Zatem dzień 22 Października jest oficjalnie dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca.

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o jeden dzień względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Toldot - תּוֹלְדֹת

"potomkowie"

28 Cheszwan 5778

18 Listopad 2017 

Tora: בְּרֵאשִׁית

1 Mojżeszowa 25:19 - 28:9

Haftora:

Malachiasza 1:1 - 2:7

Brit Chadasza:

Rzymian 9:6 - 13