O Nas

 

 Poselstwo

do

bogobojnych Żydów i Polaków,

które wystosował Judeo Mesjański Rabin: Eugeniusz Emet Banak;

Podczas Święta Chanuki: 22 Grudnia 2008 - 25 Kislew 5769.

 

Bogobojni Żydzi i Polacy oraz wszystkie inne narody zamieszkujące w Polsce, oraz Polacy mieszkajacy poza jej granicami!

Zwracam się do Was bogobojni bracia i siostry w Mesjaszu Jeszua o modlitwy i o odpowiedź na moje orędzie. Proponuję, abyśmy za wolą                   Adonaj Jeszua HaMaszijach wspólnie utworzyli w Polsce wyznanie Judeo-Mesjańskie pod nazwą: Judaizm Mesjański.  Zanim to jednak nastąpi zacznijmy od powołania do życia organizacji coś w rodzaju:

 "STOWARZYSZENIA WSPÓLNOT JUDEO- MESJAŃSKICH"

I Mojż 18;19.  Dz. Ap. 24;14.

Naszym celem jest modlitwa wstawiennicza do Adonaj o powstanie takiej organizacji w Polsce, która pomagałaby wszystkim powołanym przez Adonaj do posługi w zakładaniu i prowadzeniu Kongregacji/Gmin Judeo- Mesjańskich na terenie Polski oraz poza jej granicami. Organizacja ta miałaby główna siedzibę w Polsce i swe pododdziały na terenie całej Polski oraz w każdym kraju, gdzie Adonaj nam otworzy drogę. A końcowym naszym celem jest, aby powstało w Polsce zarejestrowane wyznanie Judaizmu Mesjańskiego, gdzie każdy Żyd, Polak lub obcokrajowiec miałby prawo stać się członkiem tego wyznania, jeśliby podzielał te same zasady wiary i drogi życia (Halachy). Zacznijmy najpierw od utworzenia stowarzyszenia jako pierwszego etapu na tej drodze.

 Charakter i Cel Organizacji

Wizja: „Zgromadzenie Resztki Izraela”

Obj. 12:17; Obj. 14:12; Obj. 18:4.

         1. Odtworzyć: charakter, doktryny i spuściznę duchową pierwszych Wspólnot Judeo-Mesjanskich, które powstały w czasach                                   Szelachim (Apostołów), a trwają do dziś, jako świadectwo o Jeszua HaMasziach (Jeszua Mesjaszu) i o Brit Chadasza (Nowym Przymierzu).

 Dz. Ap. 6:1-7; Jeremiasz 31:31-34.

         2. Przygotować bogobojnych Żydów i Polaków i osób z innych narodów do wspólnego tworzenia społeczności judeo mesjańskiej w Polsce i poza jej                    granicami -  Efez. 2:11-22.

         3. Promować poselstwo o zbawieniu w oparci o Judaistyczne rozumienie z czasów naszego Adonaj (Pana) Jeszua – Ew. Jana 4:20-24 & Ew.                  Mateusza 15: 5-9.

         4. Przygotować możliwości dla posługi poprzez wykształcenie i nadanie smichy (ordynowanie) indywidualnych kandydatów, aby mogli oni                        wypełniać Boże powołanie na obszarze ich zamieszkania i w ich wspolnotach - I Tym 3:1-13.

         5. Wspierać każdą komórkę domową, gdzie możnaby utworzyć Judeo - Mesjańskie Synagogę – Dz. Ap. 11:19-26.

   6. Wspierać działalność misyjną na obszarze zamieszkania i na terenach osiągalnych przez bogobojnych. - II Tym 4: 1-5.

         7. Wspierać dialog polsko–izraelski na każdym możliwym szczeblu, w celu głoszenia Dobrej Nowiny i poszerzania pokoju w Izraelu i w Polsce.

 

Nasze Credo 

Jesteśmy konserwatywnymi wspólnotami/synagogami wzorujacymi się na przykładzie "Drogi" Judaizmu Mesjańskiego z I wieku n.e, a nie na dzisiejszym Judaizmie Ortodoksyjnym lub Ultraortodoksyjnym. Zachowujemy również elementy tradycji Judaistycznych, charakteryzujacych ogólnie wszyskie odmiany Judaizmu. W naszych synagogach zachowujemy wiarę i nauke naszego Adon (Pana) Jeszua (Jezusa) i w ten sposób idąc przez życie, naśladujemy tą Drogę, jako wzór jakim jest nasz HaMaszijah (Mesjasz).

Poniżej mały wzór tego co Adonaj buduje w Polsce. 

 

 

Kim są nasi liderzy?

Poniżej zdjęcia wykonane podczas nadania smichy (ordynacji) Rabina Eugeniusza Emeta Banaka i jego żony Rebecen Doroty Banak. Smicha zostala nadana rabinowi po zakończeniu przez rabina- najpierw stażu posługi na licencji lidera rok 2006, a następnie po zakończeniu Judeo Mesjańskiej Jesziwy w LOMMI (Light of Messiach Ministries International) w Toronto w Kanadzie w roku 2008. Hallelujah!


Od lewej Rabin Dr Don Meecha z jego żoną Rebecen Jeane, dalej, Rabin Eugeniusz Emet Banak z jego żoną Rebecen Dorota, i dalej, Rabin Elmer Grove z jego żoną Rebecen Natalia. Rok 2008

 

 

 

Kontakt z Rabinem Banakiem w Kanadzie:

Telefon 519. 636-6729.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona:  http://www.eitzchaim.ca/

 
Powyżej zdjęcie z  kongregacji: "Eitz Chaim Messianic Fellowship"  (Wspólnota Mesjańska "Drzewo Życia), ktora prowadzi Rabin Eugeniusz Emet Banak w London Ontario w Kanadzie.

Jesteśmy zgromadzeniami ludzi złożonymi z  żydowskiego i nie-żydowskiego pochodzenia. Ludzi, którzy wierzą, że Jeszua (Jezus) jest obiecanym Mesjaszem Izraela. "Bo jeśli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą." List do Rzymian 11, 24.

W naszej wspólnocie tworzymy rodzinę "Miszpacha" wspólnotę w mesjańskiej judaistycznej atmosferze. "Bo zbawienie pochodzi od Żydów"  Ew. Jana 4,22.

Wierzymy, że Jeszua dokonał wiecznego odkupienia nas z potępienia za nasze grzechy. Jako Żydzi i nie- Żydzi tworzymy wspólnotę w miłości, prawdzie i radości celebrując nowe życie jakie mamy w Adonaj (naszym Panu) HaMaszijah.

"Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Mesjasza, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Mesjaszu Jeszua bliscy przez krew Mesjaszową." Efezjan. 2;11-14.

Nasze zgromadzenia i synagogi mają zbliżony charakter do pierwszych zborów i synagog judeo-mesjańskich. Doświadczamy w nich nie tylko rodzinną wspólnotę, ale także tę wiarę jaką nakreślił nam nasz Adonaj, wiarę aby czcić Elohim naszego Ojca w Duchu i w Prawdzie. Przyoblekając się w Niego (Jeszua), służymy Bogu i bliźniemu według tej Drogi jaką jest Jeszua HaMaszijah.

Rozumiemy, że od urodzin do śmierci życie powinno być przeżyte w pełni obecności Bożej. Tak jak psalmista napisał "Obfitość radości w obliczu Twoim." Psalm 16,11. Tak podążając poprzez nasze życie mamy zapewnienie, że HaMaszijah jest zawsze z nami przez Ruach HaKodesz (Ducha Św.)- Ew Mat. 28,20, oferując nam życie bogatsze, pełniejsze i głębsze niż kiedykolwiek moglibyśmy sobie wyobrazić. Od Paschy do Sukot, od naszych narodzin do śmierci cały judeo- mesjański cykl życia, przypomina nam obietnice Bożego odkupienia swego ludu i prowadzenia go w Jego światłości.

W naszych bożnicach są ludzie ze wszystkich narodów, ale my utrzymujemy judaistyczna tożsamość ponieważ:

Nasza wiara:

Nasza wiara jest w korzeniach Judaizmu Mesjańskiego z I wieku zwanego również "Droga", w odróżnienu do tradycyjnego Judaizmu nasza wiara jest pełna, bo przyjęliśmy obiecanego Mesjasza. Biblia jest napisana przez Żydów.  Zbawienie pochodzi od Żydów. Jeszua HaMaszijah jest Żydem. HaMaszijah jest potwierdzony przez mesjańskie proroctwa począwszy od Mojżesza. On był obiecany i przyszedł do Żydów i On powróci do Żydów.

Rozumiemy też, że On nie założył Chrześcijaństwa lecz pokazał Drogę judeo-mesjańską dla Izraela, którą nakazał naśladować swoim talmidim /uczniom. Jego talmidim/uczniami my również jesteśmy. On jest Droga, jedyna droga do Ojca.

Skupiamy się na Żydach, a także  na wszystkich innych narodach.

W HaMaszijah mamy niezwykłe spojrzenie na świat. Spojrzenie to kształtuje nasz światopogląd na historię Żydów i wydarzenia dnia dzisiejszego, jakie występują wokół narodu żydowskiego. Mamy specjalne powołanie, aby rozpoznać i nieść odezwę (z biblijnego punktu widzenia) dla tych wydarzeń, w sprawach takich jak bezpieczeństwo Izraela, antysemityzm i holokaust. A przede wszystkim przedstawić wszystkim Besorę (Dobra Nowinę) w tej formie, w jakiej ona była oryginalnie przedstawiona Żydom i prozelitom, a w konsekwencji przynajmniej w kilku pierwszych wiekach i innym narodom.

Nasza społeczność w synagodze/wspólnocie.

Nasza społeczność zborowa jest przesycona dużą ilością Żydów, którzy uznają Jeszua jako HaMaszijah. Mamy niespotykaną miszpacha "rodzinę" powstałą na bazie wspólnej wiary i wspólnego Ruach (Ducha). Rodzina, która zna jaka jest presja na żydowskich wierzących braci i sióstr. U nas każdy odkrywa wsparcie, wzmocnienie w duchu, wierze, w miłości i w praktyce. Naszym celem jest, aby Żyd, czy nie-Żyd, czuł się gorąco akceptowany.

Cykl świąt.

Roczny cykl świąt biblijnych daje nam wiele możliwości nie tylko celebrowania naszego zbawienia, ale również  też celebrowanie naszej społeczności z Bogiem oraz z Izraelem i ze soba nawzajem. Każde święto reprezentuje i uczy nas odrębnego spojrzenia na Boga i Jego społeczność z nami, a także pozwala nam na odkrycia nastepnego aspektu w planie zbawienia. Mamy też specjalne pamiątki zwycięstw i porażek, pamiątki radości i smutku naszego ludu, widząc w nich dla nas lekcje poglądowe, które są nam pomocne i potrzebne do przyjęcia i zrozumienia Drogi Bożej, a które są zawarte w takich dniach jak Jom HaSzoah, Chanuka, Kristalnacht, Purim, Tisza b'Aw i innych.

Wielbienie i celebracja.

Nasz sposób wielbienia Boga jest zaprogramowany tak, aby dawał każdemu refleksje i celebracje. Celebrujemy Majestat Boży, który  jest nam objawiony jako Stwórcy i władcy wszechświata i Obrońcy resztki Izraela. Celebrujemy nowe życie jakie nam dał Jeszua HaMaszijah. Od wyrecytowania Sz'ma i innych liturgii poprzez publiczne czytanie Pisma do Błogosławieństwa Aarona, nasze swiete zgromadzenia oddają judaistyczny i mesjański charakter wiary. Nasza część muzyczna jest złożona z pieśni tradycyjnych i nowoczesnych, w których możesz zobaczyć naszą radość jaką mamy w poznaniu Jeszua HaMaszijah. Wspólnie i indiwidualnie wszyscy Jehudim (Zydzi) i Gojim (nie-Żydzi) celebrujemy cały cykl hebrajskiego życia poczawszy od: Brit Mila - obrzeska, Szalom Bat-powitania dziewczynek do przymierza, Bar/Bat Mitzwa - proces wejscia dzieci i osób doroslych w odpowiedzialnośćc wobec Bożych przykazań, Małżenstwa oraz śmierci. 

Przyjacielu i Przyjaciólko: Zapraszamy również Ciebie, abyś przyłączył/ła się do nas, aby odkryć źródło naszej radości i prawdziwe korzenie wiary chrześcijańskiej......jakie sa w  Jeszua HaMaszijah!


Zarys naszej wiary:

Wierzymy w יהוה  (Cztery litery imienia naszego Adonaj: Jod Hej Łał Hej - wymawiamy: Jahłe), Jednego Boga, istniejącego wiecznie (Ewangelia Jana 17:3), który jest naszym Ojcem i Stworzycielem Nieba i Ziemi (Jeremiasza 3:19; Mateusza 6:9).

Wierzymy w Mesjasza Jeszua (Jezusa) – Syna Bożego, w Jego preegzystencję (Przysłów 8:22,25; 1 Kor. 1:30) i w Jego ludzkie, bezgrzeszne życie, śmierć, pochówek, zmartwychwstanie i Jego wywyższenie w Niebie

Wierzymy że Jeszua HaMaszijach pośredniczy jako Arcykapłan pomiędzy Bogiem i człowiekiem (1 Tym. 2:5; 1 Kor. 15:47). Wierzymy w Jego drugie przyjście w mocy i chwale Ojca, kiedy obejmie władzę jako Król królów oraz Pan panów w Tysiącletnim Królestwie, choć sam jest poddany Ojcu (1 Kor. 15:28).  Był on rozpoznany przez Tomasza jako „Bóg i Pan” w kontekście bycia Liderem na wzór  Mojżesza, ale z elementem preegzystencji  (Powt. Pr. 18:15-19; Dzieje 3:22-23; Wyjścia 7:1).

Wierzymy, że poprzez otrzymanie Ruach HaKodesz (Ducha Oddzielenia / Ducha Świętego), każdy z nas zostaje uzdolniony i przemieniony do świętego, oddzielonego życia dla Boga, przez odnowienie swojego umysłu, aby dać dowód i świadectwo o prawdziwej woli Bożej.

Wierzymy w zbawienie grzesznego i zgubionego człowieka, poprzez przelanie krwi Mesjasza Jeszua jako złożonej za nas ofiary z powodu grzechów (Izajasza 53)  i mimo, że Księga Izajasza nie wspomina nazwy „Mesjasz” w rozdziale 53, to czyni to Targum Jonatana, uznawany za głęboko prawidłową tradycję Żydów. Wierzymy w zbawienie, które otrzymujemy przez wiarę (wierność)  oraz w nowo-narodzenie (przyjęcie ofiary Mesjasza-Jana 3:13,14), czego  dowodem jest posłuszeństwo wobec głosu Boga (Bat Kol)  i Jego Prawa zapisanego w Torze (Marka 10:17,18). Zbawieni jesteśmy do dobrych uczynków zapisanych w Torze i w całej Biblii (Apokalipsa Jana 3:15; 2 Tymoteusza 3:15-17).

Wierzymy w obowiązek Twili (Zanurzenie w wodzie/chrzest), które jest dokonywane przez pełne zanurzenie ciała, a dziecko małe nie ochrzczone nie jest potępione bez niego, gdyż wchodzi naturalnie pod ochronę wierzących rodziców, nie mając jeszcze świadomości czym jest wybór. Kiedy zaś osiągnie wiek świadomy, będzie mogło zadecydować o pełnym członkostwie.

Wierzymy w obowiązek twili/zanurzenie w wodzie w „imieniu” Jeszua HaMeszijah z Nazaretu (Dzieje Ap. 2:38),  a nie w formule podanej w Mateusza 28:19, która to formuła nie podaje imion i nie była znana uczniom opisanym w Dziejach Apostolskich. Ta formuła była także dyskutowana przez samego Euzebiusza, który był w rozterce widząc jej zapis. Po tej twili (zanurzeniu w wodzie) następuje namaszczenie (chrzest) Duchem Świętości. Nie koniecznie jednak musi nastąpić mówienie innymi językami, gdyż miało to w I wieku charakter sytuacyjny,  związany z proroctwem (Izajasza 28:11; 1 Kor. 14:21), co nie oznacza, że Bóg się do tego musi ograniczyć. Na  przyszłe zaś pokolenia ma być wylewany „dorea” (cały zestaw darów), a nie jedynie „charisma” (jeden dar) języków (Dzieje 2:39) . Stąd w zgromadzeniu wiernych nie będzie brakowało żadnego daru łaski zgodnie z tym jak zarządzi Jahłe poprzez swego sługę Jeszua HaMaszijach (1 Kor. 1:7).

Wierzymy, że Pisma są dane i natchnione od Boga, i są jedynym oraz absolutnym autorytetem we wszystkich kwestiach wiary i postępowania. Wierzymy, że Pisma  Tanachu (Stary Testament) są dane i natchnione od Boga, i są jedynym oraz absolutnym autorytetem we wszystkich kwestiach wiary i postępowania. Nie uznajemy dodatkowych ksiąg takie jakie występują w Kościele Rzymsko-katolickim ani Prawosławnym, ani Etiopskim, gdyż sam przekaz ksiąg w linii Szema , został ograniczony do 22/24 ksiąg zależnie od sposobu ich łączenia. Odpowiada to dziś naszym 39 protestanckim księgom.  Jeszua wyraźnie zaznaczył kolejność ksiąg Tanachu tj. od Abla (Księga Rodzaju) do Zachariasza (Księga Kronik i Jeremiasza) zgodnie z Mateusza 23:35. Zaznaczył także wyraźnie ich podział  na: Tora, Newim, Ketuwim czyli Prawo , Prorocy i Pisma (Psalmy) zgodnie z  Łuk. 24:44,45.  Potwierdza ich skład Józef Flawiusz a formę także Merwas Bible-OR 2201 z 13 wieku naszej ery (patrz: Flavius Josephus against Apion, Vol. I, in Josephus, Complete Works, Grand Rapids: Kregel, 1960, p. 8) .  Oczywiście wierzymy, że inne księgi mające wartość  historyczną także mogą przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat narodu Izraela (np. Księgi Machabejskie jako jedyne z apokryfów pierwotnie uznane przez Hieronima-patrz Prologus Galeatus).

Wierzymy, że Brit Hadasza czyli Mesjańskie Pisma Nowego Przymierza, są natchnione i że one są komentarzem do Tanachu i że zawierają bezbłędny przekaz wypełnienia się proroctw i nauk. Pisma te nie pretendowały nigdy do bezbłędności gramatycznej, ani ortograficznej, ani nie uzurpował sobie prawa posiadania wszelkich informacji, które się wydarzyły (Ew. Jana 21:25), stąd znajdziemy w niektórych przekładach wstawki niektórych fragmentów istniejących w tradycji, ale mogących wejść w treść jedynie jeśli nie kolidują z rdzeniem przekazu Besory (Ewangelii) i Tory. Mesjańskie Pisma Brit Hadasza (Nowego Przymierza) są podobna Misznie, gdyż zawiera „powtórzenia”  tego co mówili Szelachim (wysłannicy/apostołowie) wybrani przez Jeszua HaMaszijach, a także jest podobny „Gemarze” gdyż zawiera „studium” nauk Jeszuy (Dzieje Ap. 17:11). 

Wierzymy w zmartwychwstanie zbawionych do życia wiecznego, i w zmartwychwstanie niezbawionych do wiecznego oddzielenia od Boga (Ew. Jana 5:28,29; Daniela 12:1,2).

Wierzymy, że w Zgromadzeniu Jeszua HaMaszijach (Mesjasza) złożonym z obojga – Żydów i pozostałych Narodów – znajdujemy jedność wszystkich wierzących poprzez Ruach HaKodesz (Ducha Świętego), budując Wspólnotę Izraela (Ew. Jana 10:16; Dzieje Ap. 17: 21-34; Izajasza 60:10 ; Izaj. 61:5,6; Wyjścia 12:38,48).

Pragniemy odnowić i kontynuować nauczanie oraz praktyki Żydów Mesjańskich z pierwszego wieku n.e., w sposób, w jaki zostały zanotowane w Pismach Mesjańskich przekazane przyszłym pokoleniom (Dzieje ap. 21:24; Dzieje 17:1,2), oraz w pismach historycznych i zachęcać  z wrażliwością, ale nie na siłę do przestrzegania ich jak to czyniono wobec nawróconych z pogan  w I wieku n.e. (Dzieje 15:29; Rzymian 13:9).

 Jestesmy gotowi, aby podjac z Toba/Wami współpracę w celu zalożenia Wspólnoty Judeo- Mesjańskiej  na Twoim/Waszym terenie, nawet jesli jest to poza granicami Polski. 

Jeśli jesteś osobą, którą יהוה nasz Elohim powołuje, aby poznać  hebrajskiego Mesjasza,  Jeszua HaMaszijah takim jakim On jest i jakim On był, który około 2000 lat temu przyszedł do swojego ludu Izraela jako Maszijah ben Josef:  Malachiasz 3;1, Izajasz 35; 5-6,  Izajasz 53, Izajasz 61; 1, Daniel 9; 26, Ew. Mateusza 11;2-6. a który zapowiedział, że powróci do swojego ludu jako Maszijah ben Dawid:  Dewarim 30; 4 (Powt), Izajasz 27; 13. Psalm 22; 17-19.  Daniel 7; 13-14. Zachariasz 12;10. Ew. Mateusza 24; 29-31.

Jeśli Adonaj powołuje Was/Ciebie do powrotu do korzeni i oryginału,

do wiary judeo-mesjańskiej to skontaktuj się z nami i podziel się z nami tym powołaniem.

 

שָׁלוֹם - Szalom - שָׁלוֹםפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu w dniu: 17 Luty 2018. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 17 Lutego do zachodu słońca 18 Lutego mamy Rosz Chodesz!

18 Luty 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Tecawe - תְּצַוֶּה 

"przykaż"

07 Adar 5778

24 Luty 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 27:20 - 30:10

Haftora:

Ezechiel 43:10 - 27

Brit Chadasza:

Hebrajczyków 13:10 - 17