Kto Strzeże Twoich Bram?

 

Kto Strzeże Twoich Bram?

 

Psalm 144, 12 „Daj pomyślność synom naszym jak roślinom, rozrastającym się w czasie swej młodości, niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór kolumn świątyni” – HalleluJah!  Czyż nie jest to piękną modlitwą o nasze dzieci - o naszych synów, nasze córki, nasze następne pokolenie, które wzrasta na chwałę dla naszego wspaniałego Boga JHŁH. 

My, kobiety, jako kobiety wierzące mamy wiele ról do wypełnienia w naszym życiu.  Naszym pierwszym powołaniem i rolą jest bycie córką JHŁH, Boga Izraela.  Później jesteśmy żonami, matkami, córkami, siostrami, przyjaciółkami, sąsiadkami itd.   Każda z  nas ma parę ról do wypełnienia i każda z tych ról została nam dana poprzez naszego Ojca Niebiańskiego. Uwielbiam i chwalę Go za to, że wyciągnął każdą z nas z ciemności i dał nam rolę do wypełnienia, po to aby JEGO imię było chwalone i abyśmy  żyły dla Niego. 

Ten artykuł mówi o roli jaką my, żony i matki wypełniamy, ale mało albo wcale się o tej roli nie mówi - o roli strażnika.

Dlaczego piszę znowu o rodzinie?  Czy rodzina jest potrzebna?  Rodzina jest bardzo ważna i potrzebna.  Z jakiejkolwiek rodziny byśmy nie pochodziły to nasze podstawy o Bogu i o życiu były tam właśnie poznawane. Pamiętam, kiedy dorastałam i myślałam już o założeniu rodziny, że już wtedy wiedziałam co „wezmę” ze sobą do mojej rodziny, a co nie. Wiedziałam, że pewne tradycje rodzinne na pewno będę zachowywała,  kiedy będę miała swoją własna rodzinę. 

Czytając moje świadectwo możecie wyczytać, że nie byłam  najbardziej posłuszną córką, i wartość rodziny zrozumiałam dopiero po nowonarodzeniu, HalleluJah!!!  Tradycje były ważne dla mnie,  bo dawały mi poczucie przynależenia do rodziny i egzystencji Boga. 

Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugeniuszem budowaliśmy nasz pierwszy „dom”, ale niestety był budowany nadaremno.  Mimo, że pobralismy się z miłości to jednak  okazało się to nie wystarczajace.  Nasza miłość nie była miłością „agape”, taką jaką kocha nas Nasz Wspaniały Ojciec JHŁH.  Tak wiec nasz dom zaczynał się pomału kruszyć. 

Po nowonarodzeniu zrozumieliśmy, dlaczego nasz dom sie kruszył. Kruszył się, bo nie Bóg budował ten dom, ale my sami.  Psalm 127: „Jeżeli JHŁH domu nie zbuduje na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.  Jeżeli JHŁH miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.  Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.”

Jeżeli JHŁH domu nie zbuduje, to  budujemy go na próżno.  Ileż jest w tym prawdy, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić.  Psalm 127 mówi o JHŁH jako o budowniczym i o strażniku.   My możemy też być strażnikami naszych domów, ale jeżeli nie znamy Tego, który jest głównym Strażnikiem, to na próżno będziemy wstawać przed świtem i na próżno będziemy wysiadywać do późna. 

Jaka jest rola strażnika?  Definicja słowa strażnik, według słownika on line: „osoba pilnująca kogoś lub czegoś”.   Zobaczmy co na ten temat mówi Ezechiel – Ezechiel 33; 2-9 „Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża. Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: "Występny musi umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.” 

Ezechiel pisze tutaj bardzo wyraźnie jaka rolę ma stróż /strażnik.  My jako matki i żony musimy osłaniać naszych członków rodziny.  Rola strażnika jest bardzo ważna – od tej roli zależy życie.   Powróćmy do Psalmu 127 – „Jeżeli JHŁH miasta nie ustrzeże” – Tora daje nam instrukcję, jak mamy żyć dla NIEGO. W czasach starożytnego Izraela było kilka bram do miasta i każda z bram musiała być strzeżona.   Strażnik pilnował, kto wchodzi do miasta i co jest wprowadzane do miasta. 

Nasze domy, rodziny są jak miasta i też mają „bramy”.  My musimy tych bram strzec.  Te bramy, które mam na myśli to: książki, TV, muzyka, magazyny, ludzie, z którymi się spotykamy.  Dzielenie się Jeszua z ludźmi jest bardzo ważne, musimy jednak pamiętać, że to my mamy świecić dla nich, a nie oni dla nas.

Książki  wchodzą do naszego domu np. poprzez nasze dzieci, a czasem  też my same przynosimy  je do domu.  Każda książka ma swoją agendę-rolę do spełnienia, swój cel do osiągnięcia i swoje poselstwo.  Wiele razy wydaje nam się, że książka jest bardzo niewinna, a po przeczytaniu widzimy, że poselstwo tej książki nie jest  zgodne z Biblią.  Naszym obowiązkiem wtedy jest tę książkę usunąć i podzielić się tym z naszą rodziną i z naszymi braćmi i siostrami.
Telewizja jest następnym sposobem gdzie wróg Ha Satan próbuje sie wedrzeć.  To co oglądamy wpływa na nas, czy my sobie z tego zdajemy sprawę czy nie, a zwłaszcza  na nasze dzieci.  Filmy animowane, nawet religijne nie są zgodne z prawdą i mało tego, wypaczają role mężczyzn i kobiet, które wyznacza im Biblia.  Nie na darmo JHŁH kazał Izraelowi recytować:  „Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.  Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu” aby pamiętali, że Bóg powołał nas, rodziców, aby wychowywać dzieci według Bożego standardu.  Jeśli my będziemy złymi strażnikami to niestety, ale  poniesiemy tego konsekwencje.  W Ezechielu jest napisane, że jeżeli strażnik nie ostrzeże przed atakiem i ktoś straci życie, to strażnik poniesie wtedy karę, ale jeżeli strażnik ostrzeże to jego życie będzie zachowane. 

Tora bardzo wyraźnie pokazuje nam jak mamy żyć.  Życie dla Tego, który nas stworzył jest piękne, bo widać jak JHŁH prowadzi i zbawia tych, którzy się do Niego uciekają. 

Co wieczór nasze dzieci proszą nas, abyśmy się z nimi modlili, nawet po ich prywatnej modlitwie.   Oni wiedzą co jest złe, a co jest dobre, i nawet jeśli mają tę wiedzę, to  nie gwarantuje, że dokonają dobrego wyboru.  Musi być ciągła komunikacja miedzy mężem, a żoną, miedzy rodzicami, a dziećmi i miedzy braćmi i siostrami w Mesjaszu. 

Paweł pisze w liście do Efezjan 6; 10-12 „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”  Mocne słowa, i tylko poprzez wstawiennictwo Jeszua i życie z nim i dla Niego będziemy mogli  ostać się przed pokusami i mieć duchowe rozeznanie.

Jest wiele innych możliwości poprzez które diabeł próbuje się wedrzeć do naszych domów, ale miłość Boża
i  nasze poznanie duchowe pozwoli nam się oprzeć i nie wpuścić go do naszych domów, do naszych bram. 

Gdy nie jesteśmy pewne czegoś lub  kogoś, to moja rada dla Ciebie moja siostro i dla mnie samej, jest radą Pawła z 2 Listu do Koryntian 10; 3-5 „Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Mesjaszowi”.  HalleluJah!!!  Poddawać wszelką myśl w posłuszeństwo Mesjaszowi – wtedy będziemy pewne, że ON odpowie na każdą nasza prośbę.

Tak wiec moje siostry wychowujmy naszych synów, aby ich pomyślność wzrastała jak roślinność, a nasze córki na wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór kolumn świątyni.  Piękne słowa, które dają nadzieję dla nas, matek i dla naszych dzieci!  Bądźcie błogosławione dzisiaj i zawsze i niech imię JHŁH będzie wielbione przez nas i nasze następne pokolenia w imieniu Jeszua, Amen!!

 

 

 

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu w dniu: 17 Luty 2018. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 17 Lutego do zachodu słońca 18 Lutego mamy Rosz Chodesz!

18 Luty 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Tecawe - תְּצַוֶּה 

"przykaż"

07 Adar 5778

24 Luty 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 27:20 - 30:10

Haftora:

Ezechiel 43:10 - 27

Brit Chadasza:

Hebrajczyków 13:10 - 17