Dom Rodzinny Dom

                                     Dom Rodzinny Dom


Aby budować według Biblii dom na chwałę dla Boga, musimy zrozumieć naszą rolę  kobiety, żony i matki.  Jest to bardzo honorowa rola i jest to moim zdaniem wielki przywilej, aby być żoną, gdzie Bóg jest pierwszy i aby wychowywać dzieci na chwałę dla Najwyższego!
My, kobiety zostałyśmy stworzone jako pomocnice dla naszych mężów.   Małżeństwo oparte na Bożych zasadach będzie wzrastało i przynosiło owoce. My, żony będziemy pragnąć pomagać naszym mężom, aby imię Boże było zawsze uwielbione. W domach, gdzie pragnienie pomocy mężom nie jest praktykowane, opozycja i ciężka atmosfera jest na porządku dziennym.  My, kobiety zostałyśmy stworzone z żebra Adama –1 Księga Mojżeszowa 2, 22  „ a z żebra, które wyjął z człowieka ukształtował JHŁH Bóg kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny”.  Tak więc widzimy, że to my, kobiety jesteśmy częścią mężczyzny nie odwrotnie.  W Torze jest napisane, że Bóg stworzył kobietę poprzez ”zbudowanie” jej z żebra Adama.  Mędrcy judaizmu  twierdzą, że poprzez ”zbudowanie” kobiety z żebra, z wnętrza mężczyzny, my kobiety potrafimy dzielić się szczerzej z miłością, potrafimy podtrzymywać  relacje, być bardziej towarzyskimi, opiekować się  innymi.  Mężczyzna zaś maja inne zadanie, np.:  dbanie o bezpieczeństwo domu, dbanie o finanse, duchowy wzrost.  Dlatego my, kobiety rodzimy dzieci i wychowujemy je i  mamy wspierać naszych mężów  tak, aby nasze domy były miejscem, gdzie nasi mężowie mogą wzrastać w Torze, a nasze dzieci słyszą: „Słuchaj Izraelu, JHŁH jest Bogiem naszym, JHŁH jedynie! Będziesz miłował JHŁH Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej.  Niechaj słowa te,  które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.  Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.  Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska miedzy twoimi oczyma.  Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach” – 5 Księga Mojżeszowa 6,4-9.  

Po stworzeniu mężczyzny Bóg stworzył kobietę. Bóg nazwał mężczyznę – mężczyzną, a kobietę – kobietą.  W języku hebrajskim, obydwa te słowa, איש (isz) – mężczyzna i אשה (isza) – kobieta, mają te same litery ”alef” i ”shin”.  Razem, te dwie litery alef i shin formują również słowo ”aish” אש , co oznacza ”ogień”. Dodatkowo słowo „mężczyzna” ma literę ”yud”, a  wyraz „kobieta” ma literę ”hej”.  W personalnym imieniu Boga Jah -    mamy właśnie te spółgłoski ”J” ” ” i ”H” ” ”. To pokazuje nam, że wspólnie mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz Boga i na Jego chwałę i są obrazem jedności – echad. 
Fakt, że słowa „mężczyzna” i „kobieta” mają w sobie słowo „ogień” uczy nas, że mamy kultywować jedno w drugim ten „ogień”, aby dzielić się Bożą miłością z innymi.  ”Ogień” jest bardzo aktywny – słowo ”ogień” jest używane w Biblii, gdy Bóg mówi o oczyszczaniu nas i o twilii (chrzcie).  ”Ogień” może zmienić bardzo dużo w krótkim okresie czasu – na dobre i na złe.  Jeśli jest używany na chwałę dla Boga, to będzie tylko ku dobremu, HalleluJah!   Obyśmy my- żony, matki i kobiety używały ten ogień, aby oczyszczać to co się zabrudziło i abyśmy używały ten ogień w delikatności, abyśmy przez przypadek go nie wygasiły lub same siebie nie poparzyły.
W 1 Księdze Mojżeszowej 4,1 czytamy: „Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina.  Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana”.  Ewa zdawała sobie sprawę z tego, że tylko i wyłącznie z pomocą Boga mogła to uczynić.  Adam znał Ewę swoją żonę w każdym aspekcie, a Ewa znała Adama. Hebrajskie słowo ”obcowanie” – ” יָדַע” (jada) ma szersze znaczenie niż tylko bycie z kimś seksualnie.  Słowo יָדַע (jada) informuje nas, że Adam i Ewa znali się w pełnym tego słowa znaczeniu.  Oni znali swoje potrzeby, także pragnienia i swoje niedociągnięcia.  Poprzez „poznawanie” siebie nawzajem możemy zacząć budować intymność i ufność.  Tylko poprzez szczerość i pragnienie tego, co najlepsze dla naszego małżonka możemy poznawać jego pragnienia i jego potrzeby.  
Mimo, że zostaliśmy stworzeni oddzielnie nie zostaliśmy stworzeni po to, aby żyć indywidualnie, każdy dla siebie samego, ale po to, aby odkrywać jedno w drugim dary jakimi zostaliśmy obdarzeni przez naszego wspaniałego Ojca, JHŁH.  Po to, aby wspierać jedno drugiego w życiu, aby żyć według Tory, która daje nam wskazówki i zasady dane nam przez Boga.  Bóg powiedział w Bereszit/ Księga Rodzaju 2,24 „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem – echad - bycie jedno. Moją modlitwą jest byśmy były w ciągłym echad z naszymi mężami. 
Jednym z najbardziej ważnych podstaw w budowaniu Judeo-Mesjańskiego domu jest to, aby mąż i żona  traktowali swoje potrzeby jako najbardziej ważne i pierwsze.  Musimy o tym mówić, albowiem żyjemy w czasach, kiedy potrzeby dzieci stały się pierwsze.  Oczywiście dzieci są błogosławieństwem, a my mamy odpowiedzialność za nie i nie możemy sobie tego lekko traktować, jednak Tora uczy nas, że mąż i żona są centralnymi osobami w domu.  Potrzeby dzieci powinny być wypełnione po spełnieniu potrzeb męża i żony.
Maimonides, filozof z XXII wieku, który był lekarzem i tym, który opisywał żydowskie prawo, pokazał obowiązki męża i żony w stosunku do siebie poprzez wypełnianie Tory   w ich życiu.  Maimonides pisze wyraźnie, że mężczyzna najbardziej potrzebuje respektu. Każdy mężczyzna pragnie, aby jego żona patrzyła na niego i  podziwiała go za jego oddanie dla Boga, męskość i siłę.  Kobieta z kolei pragnie być kochana.
Jak my kobiety i żony możemy pokazać naszym mężom, że my mamy do nich respekt i że on jest pierwszy dla nas, po Bogu?  Może to być dla nas trudnym zadaniem zwłaszcza, że większość z nas nie została wychowana w domu, gdzie Bóg był pierwszy a nasi ojcowie nie byli szanowani jak uczy Pismo.
Podzielę się z Wami kilkoma rzeczami, które ja robię, aby okazać mojemu mężowi, że jest on najważniejszą osoba na tej ziemi w moim życiu.  Tak wiec ja:
- gotuje jego ulubione dania, 
- zostawiam wszystko co robię, aby przywitać się z nim gdy wchodzi do domu (np. Gdy jestem „na telefonie” to kończę rozmowę, aby przywitać się z nim),                                       
- konsultuję się z moim mężem w każdej sprawie – komunikacja nasza z naszymi mężami jest bardzo ważna.  Nie to co mówimy naszym mężom, ale jak to mówimy ma bardzo wielka wagę.  Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie, a zwłaszcza w księdze Przypowieści Salomona, jak ważne są nasze słowa i sposób zwracania się do ludzi.  Ja uważam, że istotą jest nie to co mówimy, ale jak mówimy i w jakim duchu.                                                          
- pragnę wyglądać jak najlepiej dla mojego męża.  Niestety dzisiejsze czasy, czasy odejścia od  Tory uczą nas, aby wyglądać jak najlepiej dla innych.                                                                                                              
- staram się okazywać wyrazy zadowolenia, gdy zrobi coś bez mojego proszenia o coś.  Natura ludzka koncentruje się na ogół na tym, aby znaleźć to co jest negatywne, a nie na tym co jest pozytywne. Wiem jak bardzo pozytywne, budujące słowa oddziaływują na mnie, wiec pragnę to samo dobro przekazać mojemu mężowi.     
                                                                                                                                                                                                                   - intymne spotkania – ważne jest, aby nie odmawiać sobie intymności, albowiem może to być odczytane jako odrzucenie. Dla mężczyzny intymność jest oznaką miłości i pragnienia bycia razem (jedno-echad). Powinnyśmy  patrzeć na intymność jak na bardzo ważne spotkanie.  Spotkanie, którego byśmy normalnie nigdy nie opuściły, nawet gdyby wymagało od nas zmiany porządku dnia.  Dobrze jest też przygotować się do tego specjalnego czasu, w którym nic nas nie dzieli od naszych mężów, a tak wiele łączy.  Jest to czas, kiedy  możemy pokazać jeszcze bardziej naszym mężom jak bardzo ich szanujemy i kochamy. Jest to czas, kiedy okazujemy również jak bardzo pasjonująca jest nasza miłość. 
Rożne bywają powody, aby unikać intymności począwszy od zmęczenia  pracą do zmęczenia  dziećmi, czy też po prostu stosowana wymówki „nie chce mi się”. Chcę wam jednak powiedzieć moje drogie siostry, że intymność z naszymi mężami jest wspaniałą inwestycją w naszym małżeństwie – intymność jest nam dana od naszego Ojca, HalleluJah!!!
Czytałam pewien urywek z książki ”Jedna godzina  życia – Jedna godzina  kochania”. Autorka tej książki zadaje czytelnikowi  pytanie: „Jeżeli miałabyś jedną godzinę życia i jedną godzinę  kochania – z kim chciałabyś tą godzinę spędzić?  W biurze, w sklepie czy na udzielaniu się społecznie?  Odpowiedź jest prosta –  wszyscy wiemy, że byłoby  to z naszymi kochanymi mężami. Dalej autorka zadaje pytanie – dlaczego więc czekać?
Jak już pisałam wcześniej, my kobiety mamy ważną rolę – ważną i bardzo specyficzną – to my jako matki kształtujemy nasze dzieci, a to jest to co buduje nasze jutro. Mędrcy judaizmu piszą, że jeżeli pobożny mężczyzna złączy się z niepobożną kobietą to ona odwróci go od Boga – natomiast jeśli niepobożny mężczyzna złączy się z pobożną kobietą to ona swoim zachowaniem, swoją postawą pokaże mu kim jest Bóg Nasz Ojciec i kim jest Jeszua, Jego Syn. Apostoł Piotr pisze o tym w 1 Liście Piotra 3,1-2 : „Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu, kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie”.  Tak wiec, nie to co mówimy, moje siostry, ale to co robimy ma większe znaczenie. Musimy pamiętać o tym, że to my musimy pokazywać naszym życiem jak Bóg działa w naszych sercach zanim możemy wymagać tego od naszych mężów.  
Moją modlitwą jest, aby każda z nas kultywowała swoje małżeństwo na chwałę dla Boga i aby nasze małżeństwa były ukoronowane błogosławieństwami Bożymi.

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu w dniu: 17 Luty 2018. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 17 Lutego do zachodu słońca 18 Lutego mamy Rosz Chodesz!

18 Luty 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Tecawe - תְּצַוֶּה 

"przykaż"

07 Adar 5778

24 Luty 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 27:20 - 30:10

Haftora:

Ezechiel 43:10 - 27

Brit Chadasza:

Hebrajczyków 13:10 - 17