Rebecen News

Moje drogie Siostry w Mesjaszu

 

Bardzo się cieszę, ze Królestwo Boże tak wspaniale rośnie na chwałę naszego Ojca JHŁH. Cieszy mnie również to, że poprzez pisanie do Was możemy razem poznawać/ szerzyć poznanie o NIM i o Jego Synu. Uważam, że bycie kobietą jest wielkim błogosławieństwem i jest wielkim zadaniem danym nam, abyśmy wspierały naszych mężów, dzieci, rodziców, innych członków rodziny i każdego kto przechodzi przez drogę naszego życia. Jako motto tego linku i jako motto dla życia kobiet i żon chcę przytoczyć 2 wersy z

Przypowieści Salomona 31; 28-29:

„ Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc:  Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie!”

Modlitwą moją jest abyśmy się nawzajem wspierały poprzez modlitwę i poprzez prowadzenie naszych domów i naszego życia na chwałę dla JHŁH poprzez Jeszua, Jego Syna, a naszego i Izraelskiego Mesjasza.

  
Rebecen Wspolnoty Mesjanskiej Dorota Magdalena BanakCzytaj więcej: Rebecen News

פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ

Paraszat Haszawua 

To jest Cykl tygodniowy czytania Tory czyli całego Pięcioksięgu Mojżesza w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism  Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się  z dniem Szabatu, który tu jest podany.

Zapraszamy do obejrzenia draszu/wykładu do każdej paraszy. Znajdziesz go pod linkiem po lewej stronie odpowiednio do aktualnie czytanej księgi z Tory. 

Uwaga! Biblijne dni miesiąca liczone są od pojawienia się Nowiu Księżyca w Izraelu. 

ראש חדש Nów Księżyca na jedenasty biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu w dniu: 17 Luty 2018. 

Zatem począwszy od zachodu słońca 17 Lutego do zachodu słońca 18 Lutego mamy Rosz Chodesz!

18 Luty 2018 jest oficjalnie pierwszym dniem miesiąca; dniem Rosz Chodesz czyli dniem Nowiu Księżyca

Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o dwa dni względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

Tu poniżej podajemy autentyczną datę względem Nowiu Księżyca. 

Nazwa Paraszat:  

Tecawe - תְּצַוֶּה 

"przykaż"

07 Adar 5778

24 Luty 2018 

Tora: שְׁמוֹת

2 Mojżeszowa 27:20 - 30:10

Haftora:

Ezechiel 43:10 - 27

Brit Chadasza:

Hebrajczyków 13:10 - 17